VII Forum Europa Nostra - relacja, Gdańsk, 21-22 marca 2014 r.

   VII Forum Europa Nostra odbyło się w dniach 21-22 marca 2014 roku w Gdańsku na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich podczas targów AMBERIF 2014. Konferencję naukową pn.: „Bursztyn złoto Bałtyku - kultura - turystyka - edukacja” otworzył Rektor Akademi Morskiej w Gdyni Prof. dr hab. inż. Piotr Jędrzejowicz, Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku - Prof. zw. dr hab. W. Włodzimierz Gaworecki oraz Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turytstycznej Pani Marta Chełkowska.
   Podczas konferencji omówiono takie zagadnienia jak: Bursztyn jako atrakcja turystyczna, Organizacja edukacji związanej z dziedzictwem bursztynu, Bursztyn a rozwój wybranych form turystyki, Muzea i wystawy oraz targi związane z bursztynem, Materialne i niematerialne produkty inspirowane bursztynem, Rozwój i promocja szlaków bursztynowych, Współpraca sieciowa i rozwój klastrów bursztynowych.

  Lista referatów
  Lista referatów

   Konferencja odbyła się w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Gdańskich Amber Expo. Towarzyszyła 21. Międzynarodowym Targom Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF 2014.
   W ramach Forum, drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny, którego program objął wybrane atrakcje dziedzictwa bursztynowego Pomorza: zwiedzanie Muzeum Bursztynowego w Gdańsku, zwiedzanie atrakcji w miejscowości Jantar, związanych z bursztynem, zwiedzanie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria w Pruszczu Gdańskim.
Wnioski z konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Turystyka Kulturowa”.

REFERATY


Dr Tomasz Studzieniecki
Akademia Morska w Gdyni
 "Amber Heritage Network -zarządzanie ideą i produktem"


Alicja Słyszewska
Dyrektor Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie
 "Ziemia pelplińska na bursztynowym trakcie"


Katarzyna Szczepaniak
Asystent muzealny
Polska Akademia Nauk, Muzeum Ziemi w Warszawie
 "Edukacja o bursztynie w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie"


Krystyna Hatenberger - Pater
Dyrektor Biura - Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 "Dziedzictwo bursztynu – współpraca i promocja turystyczna"


Robert Pytlos
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. bursztynu, Urząd Miasta Gdańska
 Projekt miejski "Gdańsk - Światową Stolicą Bursztynu w latach 2006 - 2014"


Anna Górska
Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej
 "Bursztyn jako wyróżnik wizerunkowy Gdańska i Regionu"


Doc. dr Henryk J. Lewandowski
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 "Gastronomia z bursztynem w tle”


Dr Armin Mikos von Rohrscheidt
Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”
 "Modele zarządzania szlakiem kulturowym"


Prof. dr hab. Marek Grzybowski
Akademia Morska w Gdyni
 "Bursztyn w działalności wizerunkowej regionów, miast, firm i instytucji. Studia przypadków"


Ewa Rachoń
Dyrektor Projektu Amberif i Ambermart, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
 "Targi Amberif i Ambermart - współpracy branży bursztynniczej"


Ryszard Toczek
Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Gdynia Urząd Miasta Gdyni
 "Europejski Szlak Kulturowy - "Szlak Bursztynowy"

Mirosława Stroińska
 "Śladami Celtów i kupców rzymskich - od przepraw na Dunaju do Aquilei"


GALERIA>>***

PISZĄ O VII FORUM EUROPA NOSTRA
POMORSKI KLASTER MORSKI:
http://klastermorski.com.pl/?p=1909
MIASTO GDAŃSK:
http://www.gdansk.pl/kultura?id=18166
DIECEZJALNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ:
http://www.informacja.pelplin.com/aktualnosci/9-aktualnoci/315-konferencja-vii-forum-europa-nostra
JOLANTA KWIATKOWSKA - WÓJT GMINY STEGNA - BLOG:
http://www.jolantakwiatkowska.com.pl/?p=590
BURSZTYNOWY PORTAL AMBER.ORG:
http://www.amber.com.pl/wiadomosci/wydarzenia/item/2153-konferencja-bursztyn-zloto-baltyku
AMBERIF 2014: http://amberif.amberexpo.pl/title,SEMINARIA,pid,2176.html
WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA:
http://wstih.pl/o-uczelni/dzialalnosc-naukowo-badawcza/konferencje
FAKTORIA - PRUSZCZ GDAŃSKI:
https://pl-pl.facebook.com/FaktoriaHandlowa/photos/a.193980150636735.45256.190562527645164/720162811351797/?type=1&stream_ref=10
BURSZTYNOWYSZLAK.COM:
http://www.bursztynowyszlak.com/

Klaster Morski uczestniczył w VII Forum Europa Nostra, którego głównym tematem był „Bursztyn – złoto Bałtyku kultura – turystyka – edukacja”. Forum odbyło się 21 marca w czasie Międzynarodowych Targów Amberif, największych na świecie targów bursztynu i wyrobów jubilerskich z jantaru.

Corocznie Gdańsk odwiedzają przedstawiciele z ponad 450 firm. W branży bursztynniczej dominują rzemieślnicy z Polski i Królewca. Targi odwiedzają kupcy z ponad 50 krajów świata, w tym z Belgii, Czech, Litwy, Niemiec, Ukrainy i Włoch. Wyraźnie odróżniała się znaczna grupa przedstawicieli z Chin – informuje Ewa Rachoń, dyrektor Projektu Amberif i Ambermart, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. (...)

Forum Europa Nostra znakomicie uzupełniło handlowy charakter targów o nurt naukowy – powiedział prof. Piotr Palich, który prowadził pierwszy panel Forum. O wartości bursztynu jako idei i produktu – mówił dr Tomasz Studzieniecki, prezes Europa Nostra, podkreślając, że jantar stał się atrakcją nie tylko handlową ale i turystyczną. Liczne przykłady wykorzystania bursztynu w działalności wizerunkowej regionów, miast, firm i instytucji omówił prof. Marek Grzybowski z Akademii Morskiej w Gdyni, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego, a Europejski Szlak Kulturowy – „Szlak Bursztynowy” przedstawił Ryszard Toczek, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Gdynia i wiceprezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego.

Bursztyn to kamień magiczny, a nie tylko produkt jubilerski przekonywał doc. dr Henryk Lewandowski z Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. To również lek i afrodyzjak oraz niedoceniany składnik wyrobów kulinarnych, potraw i napitków – przekonywał doc. Lewandowski ilustrując swoją barwną prelekcję licznymi zdjęciami potraw z posypką bursztynową i podkreślając, że każdy rodzaj bursztynu zapewnia potrawie niepowtarzalny smak. Doceniając wartość promocyjną bursztynu jest on wykorzystywany w różnych formach szeroko rozumianej działalności turystycznej Pomorza – mówiła Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki i Promocji UMWP.

O wielu możliwościach wykorzystania bursztynu w turystyce, kulturze i edukacji mówili uczestnicy panelu prowadzonego przez prof. Tadeusz Stegnera, a o funkcjach promocyjnych i komercyjnych bursztynu mówili uczestnicy panelu dr Tomasza Studzienieckiego.

Polski Klaster Morski przystąpił do inicjatywy AMBER HERITAGE NETWORK. Chodzi o kontynuację idea sieci Amber Heritage Network, która została zainicjowana w 1997 r. w związku z obchodami Millenium Miasta Gdańska. Celem projektu jest promocja dziedzictwa bursztynu jako atrakcji turystycznej.

MG

Odwiedzin na stronie