Zatwierdzenie programu III Forum Europa Nostra
W dniu 15 kwietnia 2010 roku w Gdyni odbyło się spotkanie komitetu organizacyjnego konfernecji naukowej w ramach III Forum Europa Nostra pt. "Morze nasze i nie nasze", która odbędzie się w dniach 18-19 pażdziernika 2010 roku w Gdyni. Spotkanie dotyczyło zatwierdzenia porgramu III Forum Europa Nostra.
Podczas spotkania zaakceptowano 47 referatów, które zostaną wygłoszone podczas III Forum Europa Nostra. Wystąpienia podzielono na trzy sekcje tematyczne:
I. Polityczno-militarne
II. Kulturalno-edukacyjne
III. Gospodarczo-turystyczne

Odwiedzin na stronie