Nowe publikacje wydawnictwa Academia Europa Nostra

   Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi publikacjami pod red. dra Tomasza Studzienieckiego.
Ostatnio ukazały się dwie nasze najnowasze publikacje:


  1. „Wymiana, współpraca i bezpieczeństwo na granicach Unii Europejskiej”
    ISBN 978-83-927537-4-2
    Cena 39 zł

  2. „Szlaki Kulturowe w Europie - organizacja, promocja, zarządzanie"
    ISBN 978-83927537-3-5
    Cena 35zł
Wszystkie publikacje znajdują się w zakładce: PUBLKACJE
na stronie www.academiaeuropanostra.eu

Zainteresowanych nabyciem publikacji zapraszamy do kontaktu z biurem Academia Europa Nostra:
tel. 509 941 969
tel. 784 683 139
adres e-mail: mailto:biuro@academiaeuropanostra.eu

Zakupu można dokonać wysyłając przelew na poniżesz konto.
W treśli przelwu proszę wpisać ilość i tytuł publikacji

Stowarzyszenie Academia Europa Nostra
LUBIESZYNEK 2, 83-404 NOWA KARCZMA
Bank: BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE
Nr konta: 15 8328 0007 2001 0012 2959 0001
**************************************************************************************************

Odwiedzin na stronie