Nagroda GTT dla Academia Europa Nostra, (15 kwietnia 2011r.)

  W dniu 15 kwietnia 2011 roku Prezes Academia Europa Nostra - Dr Tomasz Studzieniecki oraz Wiceprezes AEN - Aleksandra Wołoszyk odebrali nagrodę specjalną przyznaną przez Radę Programową Gdańskich Targów Turystycznych za zorganizowanie III Forum Europa Nostra w październiku 2010 roku we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Akademią Morską w Gdyni oraz Muzeum Miasta Gdyni. Dominującym wydarzeniem forum była konferencja naukowa pt. "Morze nasze i nie nasze" promująca 90 -lecie Polski morskiej.*III Forum Europa Nostra w Gdyni - promocja dziedzictwa Polski morskiej
http://www.academiaeuropanostra.eu/index.php?ids=showNews&news=159#newsCont

Odwiedzin na stronie