VI Forum Europa Nostra, 16-17 lutego 2013r., Malbork

   VI Forum Europa Nostra odbyło się w dniach 16 - 17 lutego br. na Zamku w Malborku. Forum Europa Nostra jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez międzynarodowe stowarzyszenie "Academia Europa Nostra", szkoły wyższe i administrację samorządową. Tematyka forum każdorazowo dotyczy ważnego dla kraju i regionu zagadnienia. W tym roku tematem przewodnim jest: "Ruch graniczny na granicach Unii Europejskiej: Bałtyk - Polska - Pomorze".
Adresy powitalne wygłosili: Konsul FR w Gdańsku, Konsul RP w Kaliningradzie, Starosta Malborski, Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, z-ca Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku, Prezes Academia Europa Nostra.
Prelegenci w swoich wystąpieniach omówili m in. polityczne i prawne uwarunkowania polsko rosyjskiej umowy o MRG, poddany został analizie ruch graniczny na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, a także przedstawiona została współpraca transgraniczna w Polsce. Nie zabrakło referatu prezentującego historię przekraczania granic w europie oraz wystąpienie poświęcone roli kadrowego pracownika pionu operacyjno-rozpoznawczego wywiadu w kontekście przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa w obszarze granicznym.
W dniu 29 stycznia br. patronatu honorowego nad VI Forum Europa Nostra udzielił Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominik Tracz. Podkreślić należy, iż wśród patronów forum znaleźli się wszyscy przedstawiciele trzech szczebli samorządu terytorialnego: Marszałek Województwa - Pan Mieczysław Struk, Starosta Malborski - Pan Jan Mirosław Czapla, Burmistrz Miasta Malborka - Pan Andrzej Rychłowski.

Oficerowie Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Warmińsko Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wygłosili referaty związane z tematem konferencji.
Drugiego nie Forum podczas wyjazdu studyjnego do przejścia granicznego Komendant Placówki SG w Grzechotkach ppłk SG Leszek Jakubowski zorganizował seminarium
i oprowadzi uczestników po przejściu granicznym. Obrady odbyły się na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku (Sala Narożna) oraz w Centrum Konferencyjnym "Karwan" w Malborku. Oprawę gastronomiczną zajęła się firma "Abahus" z Malborka (Restauracja "U Flisaka"), a nocleg gościom zapewnił "Hotel Majewski" w Malborku. Oprawę artystyczną podczas kolacji zapewnił zespół "Zagan Acoustic".
Merytorycznym podsumowaniem Forum będzie recenzowana publikacja wydana przez stowarzyszenie "Academia Europa Nostra" we współpracy ze strażą graniczną.

Strona dotycząca VI Forum Europa Nostra http://fen.am.gdynia.pl

***

16 lutego 2013r. (sobota)
Konferencja część I
Zamek w Malborku, Sala Narożna

Przewodniczący: Prof. dr hab. Inż. Piotr Palich, Akademia Morska w Gdyni
10.30 Prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner, Uniwersytet Gdański "Przekraczanie granic w Europie".
10.45 Prof. Janusz Hochleitner, Muzeum Zamkowe w Malborku "Krajobraz kulturowy Warmii o aktualności granic historycznych".
11.00 Dr Tomasz Studzieniecki, Academia Europa Nostra i mgr Stanisław Kowalewski "MRG geneza i rozwój".
11.15 Dr Krzysztof Żegota, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski "Polityczne i prawne uwarunkowania polsko rosyjskiej umowy o MRG".
11.30 Ryszard Synowski - Naczelnik Wydziału Granicznego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej "Ruch graniczny na granicach Unii Europejskiej: Bałtyk - Polska - Pomorze".
11.45 Komandor Ppor SG Bartosz Rutkiewicz, Morski Oddział Straży Granicznej "Rola MOSG w ochronie granicy Państwowej".
12.00 Mgr Jacek Fitobór, Izba Celna w Olsztynie "MRG, Warmińsko-Mazurska Służba Celna w roku 2012".
12.15 - 12.30 Dyskusja

Konferencja część II
Ośrodek Konferencyjny KARWAN w Malborku, ul. Starościńska 1 (2 piętro)

13.00 - 14.15 Sesja I Turystyka i ruch turystyczny
Przewodniczący: Prof. zw hab. Włodzimierz W. Gaworecki, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
13.00 Prof. zw. dr hab. Włodzimierz W. Gaworecki, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku "Turystyka jako czynnik rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej".
13.15 Mgr Sebastian Niewiadomski, Polska Organizacja Turystyczna "Polski System Informacji Turystycznej i jego rola w turystyce przyjazdowej do Polski" .
13.30 Mgr Krystyna Hartenberger - Pater, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna "Promocja województwa pomorskiego w kontekście MRG".
13.45 Mgr Dorota Solochewicz, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA "Centrum Wystawienniczo-Kongresowo AMBEREXPO - oferta i promocja turystyczna".
14.00 - 14.15 Dyskusja

15.00 - 16.30 Sesja II Granice i ruch graniczny
Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner, Uniwersytet Gdański
15.00 Prof. dr Barbara Dąbrowska, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku "Ruch graniczny na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej na terenie Polski według zasad wspólnotowej polityki turystycznej - charakterystyka i perspektywy".
15.15 Dr inż. Mariusz Ocieczek, Akademia Obrony Narodowej "Rola, znaczenie i podstawowe obszary aktywności zawodowej kadrowego pracownika pionu operacyjno-rozpoznawczego wywiadu w kontekście przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa w obszarze granicznym".
15.30 Doc. dr Henryk J. Lewandowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku "Ruch graniczny w zasadach obyczajowo-kulinarnych".
15.45 Doc. dr inż. Magdalena Warmińska, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy "Dziedzictwo Kulinarne jako produkt turystyki przygranicznej i trans granicznej".
16.00 Mgr Tomasz Mazurek, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej "Ruch graniczny, a rozwój pogranicza województwa lubelskiego".
16.15 - 16.30 Dyskusja

16.45 - 18.30 Sesja III Współpraca ponad granicami
Przewodniczący: Dr Tomasz Studzieniecki, Academia Europa Nostra
16.45 Prof. dr hab. Marek Grzybowski, Akademia Morska w Gdyni "Rola klastrów w kreowaniu wartości dodanej regionu".
17.00 Mgr Zbigniew Czajka, Departament Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego "Międzynarodowa współpraca międzyregionalna na przykładzie Województwa Pomorskiego".
17.15 Dr inż. Jacek Hałaczkiewicz, Akademia Morska w Gdyni "Morski Ruch Graniczny".
17.30 Mgr Paweł Kowalewski, Klub Studencki "Pomorania" "Współpraca mniejszości narodowych i etnicznych na Kaszubach".
17.45 Mgr Andrzej Młot, Pomorska Federacja Przewodników "Granice Unii Europejskiej - teoria i praktyka".
18.00 Mgr Krystyna Drąg, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Geocaching innowacyjnym produktem turystyki przygranicznej i transgranicznej".


Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach, Seminarium w ramach VI Forum Europa Nostra, Grzechotki, 17 lutego 2013r.
  W dniu 17 lutego 2013 rok odbyło się seminarium zorganizowane przez Komendanta PSG ppłk. SG Leszka Jakubowskiego. Uczestnicy zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem Placówki SG w Grzechotkach. Możliwość poznania nowoczesnej aparatury oraz infrastruktury przejścia stanowią niepowtarzalną okazję pełniejszego zrozumienia obsługi ruchu granicznego. Komendant Jakubowski w interesujący sposób przybliżył historię ochrony granic, strukturę straży granicznej oraz ewolucję przejścia granicznego w Grzechotkach. Ponadto uczestnicy otrzymali materiały informacyjne dotyczące małego ruchu.
http://fen.am.gdynia.pl

galeria>>Odwiedzin na stronie