Konferencja naukowa pt.:„Produkty turystyczne wsi kaszubskiej - doświadczenia i wyzwania”, Somonino, 11 maja 2013r.

   Przedstawiciele Academia Europa Nostra wezmą udział w konferencji naukowej pt.:„Produkty turystyczne wsi kaszubskiej - doświadczenia i wyzwania”, organizowanej przez Akademię Morską w Gdyni - Katedra Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich.sOdwiedzin na stronie