Przedstawiciele Zarządu Academia Europa Nostra wzięli udział w konferencji w Pelplinie, 13 września 2013 r.

  Przedstawiciele Zarządu Academia Euopa Nostra wzięli udział w konferencji naukowej pt."Szlaki kulturowe: organizacja, promocja, zarządzanie", która odbyła się w Pelplinie w dniu 13 września 2013 r. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe, Diecezja Pelplińskia, Miasto i Gmina Pelplin, Powiat Tczewski, Academia Europa Nostra oraz Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina.


Konferencja Naukowa: Szlaki Kulturowe: organizacja, promocja, zarządzanie.

Honorowy
Ks. Bp Ryszard Kasyna - Biskup Ordynariusz Pelpliński
Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu RP

Komitet Honorowy
Ryszard Stachurski - Wojewoda Pomorski,
Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego,
Jan Kozłowski - Poseł Parlamentu Europejskiego,
Jarosław Sellin - Poseł RP,
Marek Biernacki - Poseł RP,
O. dr Piotr Chojnacki OCist - Opat Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów,
O. dr Eustachy G. Kocik OCist. - Honorowy Opat Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów.

Komitet Honorowy Naukowy
Prof. Andrzej M. Wyrwa - Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce,
Prof. dr hab. Władysław Włodzimierz Gaworecki, prof. zw. - Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku,
Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz - Rektor Akademii Morskiej w Gdyni,
Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Patronat
Ks. Bp Wiesław Śmigiel - Biskup Pomocniczy Diecezji Pelplińskiej,
Józef Puczyński - Starosta Tczewski,
Andrzej Stanuch - Burmistrz Pelplina.

Organizatorzy
Diecezja Pelplińska, Gmina Pelplin, Powiat Tczewski, Academia Europa Nostra,
Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe, Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina


PROGRAM KONFERENCJI
13.09.2013 R. (PIĄTEK)
Miejsce: Hotel Nad Wierzycą
do godz. 13.00: Zakwaterowanie
Miejsce: Aula Biblioteki Diecezjalnej
13.00 -14.00 Rejestracja uczestników
ks. dr K. Koch (dyr. Biblioteki Diecezjalnej, Pelplin),
2. Adresy powitalne (patroni honorowi, patroni),
3. Wykłady:
1. Pelplin na szlaku Pomników Historii - Mariusz Czuba (z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Warszawa),
2. Zagospodarowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Pomorza - T. Błyskosz (kierownik NID o/ Gdańsk)
3. Dziedzictwo architektoniczne szlaków kulturowych.- Szlak Cysterski - prof. E. Łużyniecka (ICOMOS POLSKA, Politechnika Wrocławska, Wrocław),
4.10 lat działania Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce - prof. A. M. Wyrwa (Przewodniczący RKSCwP, UAM Poznań).
16:30 – 17.00 - kawa,
17:00 – 19.30 BLOK TEMATYCZNY:
Szlaki kulturowe - element integracji europejskiej

1. Uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Unii Europejskiej - dr T. Studzieniecki (Akademia Morska, Gdynia),
2. Drogi Św. Jakuba - dr F. Mróz (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu,mgr Ł. Mróz (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ),
3. Szlak gotyku ceglanego - Ch. Pienkoss , J.Murawska (Stowarzyszenie Szlak Gotyku Ceglanego, Brandenburg-Gdańsk) ,
4. Szlak bursztynowy - R. Pytlos (Związek Miast Bursztynowych, Gdańsk),
5. Szlak cysterski - A.Słyszewska (Sekretarz Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce, dyrektor DCIT, Pelplin).
20:00 - 22.00 BIESIADA U CYSTERSÓW PELPLIŃSKICH,
22:00 - 23.00 NOCNE ZWIEDZANIE OPACTWA PELPLIŃSKIEGO.
14.09.2013 R. (SOBOTA)
Miejsce: sala multimedialna Collegium Marianum
9.00 - 11:00 BLOK TEMATYCZNY:
Zarządzanie szlakiem kulturowym

1.Szlak dziedzictwa kulturowego jako system. Konsekwencje dla zarządzania - dr hab. Łukasz Gaweł, (Dyrektor Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego Uniwersytet Jagielloński, Kraków),
2. Materialność szlaku tematycznego jako wyznacznik współczesnego standardu produktu turystycznego i szansa na konkurencyjną ofertę - dr Armin Mikos von Rohrscheid(Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań),
3. Strategia rozwoju szlaków kulturowych w województwie pomorskim - Marta Chełkowska - Prezes, Krystyna Hartenberger-Pater - Dyrektor (Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna),
4. Współpraca europejskich podmiotów organizacji szlaku cysterskiego - Pastor P.G. Rein(Bad Doberan).
11.00- 12:00 PODSUMOWANIE MERYTORYCZNEJ CZĘŚCI KONFERENCJI.Odwiedzin na stronie