Współpraca transgraniczna, 25 kwietnia 2013r.

   Dnia 25 kwietnia 2013 roku w siedzibie Suwalskiej Izby Rolniczo Turystycznej odbyło się spotkanie poświęcone współpracy transgranicznej w Polsce. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Academia Europa Nostra w składzie:
1. Prezes Tomasz Studzieniecki
2. Alicja Kieloch
3. Stanisław Kowalewski
Izbę na spotkaniu reprezentowała kierownik biura Pani Renata Zakrzewska, która przedstawiła bogaty dorobek organizacji w zakresie realizacji projektów transgranicznych. Przykładem dobrych praktyk może być grant "Nieznana Europa" dotyczący rozwoju turystyki i rekreacji w Euroregionie Niemen. Uczestnicy spotkania rozważyli zorganizowanie seminarium poświęconego aktywizacji współpracy transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem małego ruchu granicznego.Odwiedzin na stronie