Seminarium naukowe "Mare Nostrum" w Darłowie

W dniach 6-7 marca 2010 roku odbyło się seminarium naukowe w ramach III Forum Europa Nostra
pt. Mare Nostrum w Darłowie.

W dniu 6 marca 2010 roku spotkanie uczestników seminarium naukowego Mare Nostrum otworzył
Profesor nadzw. dr hab. inż Witold Gierusz. Rozpoczęcie wydarzenia odbyło się w Akademii Morskiej w Gdyni poprzez uderzenie dzwonu (4 szklanki), następnie odbyło się zwiedzanie Sali Tradycji. O godzinie 9.oo autokar wyjechał do Darłowa do Zespołu Szkół Morskich, gdzie odbyło się powitanie przez Dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie
mgr Artur Hamerling. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty tematyczne, drugiego dnia odbył się rejs statkiem szkolnym "Franek Zubrzycki II". Warsztaty tematyczne związane były z tematyką morską, od szkolnictwa morskiego, przez
produkty turystyki morskiej aż do kuchni morskiej.
Tematy warsztatów:
- "Hotelarstwo morskie" - dr inż. Jacek Hałaczkiewicz
- "Szkolnictwo morskie" - mgr Agnieszka Mickiewicz
- "Produkty turystyki morskiej" - dr Tomasz Studzieniecki
- "Kuchnia morska" - mgr inż. Anna Przybylska

W wydarzeniu udział wzięli: przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury z Warszawy, dr inż. Jacek Hałaczkiewicz Akademia Morska w Gdyni, dr Tomasz Studzieniecki Kierownik Studium Podyplomowego Turystyki i Hotelarstwa w Gdyni, przedstawiciele zarządu Academia Europa Nostra oraz studenci Studium Podyplomowego Turystyki i Hotelarstwa
w Gdyni.

Akademia Morska w Gdyni i Zespół Szkół Morskich w Darłowie, jako dwie najstarsze, na poziomie wyższym oraz ponadgimnazjalnym, szkoły w Polsce, we współpracy ze stowarzyszeniem Academia Europa Nostra zorganizowały seminarium naukowe będące wstępem do gdyńskiej październikowej konferencji naukowej w ramach III Forum Europa Nostra.

Odwiedzin na stronie