Dnia 26 września 2008 roku w Malborku odbyły się regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki. Patronat nad tą imprezą objęli Marszałek Województwa Pomorskiego - Jan Kozłowski, Wojewoda Pomorski - Roman Zaborowski, oraz Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej - Bartłomiej Walas.
Prezentacje tematyczne przedstawione podczas paneli dyskusyjnych dotyczyły działalności PTTK, promocji destynacji turystycznych, pomorskich szlaków turystycznych oraz badań ruchu turystycznego województwa pomorskiego.
Należy podkreślić, że tradycją regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki jest wyróżnianie i nagradzanie instytucji i osób zasłużonych dla rozwoju turystyki. Również w Malborku tradycję tę zachowano. Wybranym uczestnikom spotkania wręczono:
·Nagrody Ministra Sportu i Turystyki,
·Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego,
·Nagrody Prezesa Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
·Nagrody Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy "GRYF",
·Nagrody Burmistrza Miasta Malborka.

Wśród osób i instytucji nagrodzonych znalazły się osoby związane ze Stowarzyszeniem Academia Europa Nostra :
1. prof. dr hab. inż. Piotr Palich - Dziekan wydziału zamiejscowego Wyższej Szkoły Gospodarki w Malborku,
2. dr Tomasz Studzieniecki - Prezes Academia Europa Nostra,
3. mgr Marian Kowalewski - Prezes Stowarzyszenia Przyjazna Wieś Kaszubska,
4. lic. Aleksandra Wołoszyk - Dyrektor Biura Academia Europa Nostra.

Podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki dr Tomasz Studzieniecki otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego "Za działania na rzecz wykreowania bursztynu jako produktu markowego".Odwiedzin na stronie