W dniu 24 kwietnia 2010 roku w Ostrzycach odbył się XIV Sejmik Agroturystyczny połączony z konferencją naukowo-praktyczną, której głównym tematem były "Przemiany kultrowe wsi pomorskiej jako element produktu turystycznego Kaszub".
Podczas Sejmiku Agroturystycznego udział wzięli eksperci ds. turystyki, którzy omawiali tematy związane z promocją turystyczną gminy Somonino i regionu kaszubskiego na zasadzie wymiany doświadczeń. Uczestnikami wydarzenia były również osoby prowadzące agroturystykę przy własnych gospodarstwach rolnych. Zakres tematyczny konferencji naukowo- praktycznej dotyczył:
  • promocji atrakcji turystycznych Szwajcarii Kaszubskiej,
  • promocji turystyki na terenach wiejskich,
  • promocji dorobku gminy Somonino,
  • promocji usługodawców turystycznych z regionu,
  • prezentacji folkloru kaszubskiego.
Organizatorami imprezy byli: Katedra Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich Akademii Morskiej w Gdyni, Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie, Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska" i pensjonat "U Stolema" w Ostrzycach.

Odwiedzin na stronie