Forum Europa Nostra dla Regionu Morza Bałtyckiego

Rok 2009 został ustanowiony przez Sejmik Województwa Pomorskiego Rokiem Regionu Morza Bałtyckiego. Nie jest to przypadek, że problematyka współpracy nadbałtyckiej zawsze stanowiła priorytet administracji regionalnej obchodzącej Jubileusz 10-lecia.
Gdańsk - stolica województwa - symbolizuje nie tylko upadek komunizmu i ruch Solidarności, ale jest również symbolem tradycji hanzeatyckich. W mieście zlokalizowane były sekretariaty wielu instytucji bałtyckich w tym: VASAB 2010,
UBC i BTC.
We współpracy z administracja rządową i samorządową apolityczna międzynarodowa organizacja pozarządowa Academia Europa Nostra organizuje cyklicznie wydarzenie zwane Forum Europa Nostra. W roku 2008 podczas I Forum Europa Nostra wspólnie z Instytutem Turystyki Kulturowej w Szwecji zorganizowana została konferencja naukowa "Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI w.- dystanse i przenikanie kultur". Ponadto podpisano dokument Carta Europa Nostra, do którego Preambułę opracował b. Prezydent Lech Wałęsa. Kolejna konferencja została zorganizowana w 2009 roku pt. "Granice, ruch osobowy i integracja w Europie Bałtyckiej" koncentrowała się na szansach i zagrożeniach
w Regionie Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem Łuku Południowego Bałtyku. Forum współorganizowane pod patronatem Akademii Morskiej w Gdyni - najstarszej Polskiej uczelni na Pomorzu.
Academia Europa Nostra objęła patronatem Zeszyty Bałtyckie publikowane przez Urząd Miasta w szczecinie we współpracy z Uniwersytetem szczecińskim. Problematyka badawcza Zeszytów koncentruje się na kwestii współpracy międzynarodowej i kreacji marki miejsca.
Współpraca w Europie Batyckiej powinna objąć wszystkie kraje zlokalizowane w regionie. Europa winna oddychać dwoma płucami: wschodnim i zachodnim. Turystyka jawi się jako istotny instrument współpracy. Istnieje potrzeba promocji transnarodowych produktów turystycznych. Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu są właśnie takim przykładem. Władze województwa pomorskiego uznały Szlak Bursztynowy za jeden z istotniejszych priorytetów polityki turystycznej. Warto podkreślić, że Rada Europy ogłosiła Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu.
Następne Forum Europa Nostra będzie poświęcone współpracy międzynarodowej, w tym transnarodowej, będzie miało miejsce na obszarze co najmniej dwóch krajów wchodzących w skład Euroregionu Bałtyk.Odwiedzin na stronie