Transgraniczny Bug, (Czeriwec 2011r.)

  W czerwcu 2011 roku na rzece Bug odbył się spływ kajakowy służb mundurowych zorganizowany przez Placówkę Straży Granicznej w Terespolu, NSZZ FSG oraz stowarzyszenie IPA w Terespolu.
Organizacja spływu na rzece należącej do dwóch państw jest cennym precedensem ukazującym potencjał i kierunki europejskiej współpracy transgranicznej.
  Inicjatywa imprez sportowych i turystycznych wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju Euroregionu Bug.
Należy podkreślić, iż promocja tego typu wydarzeń wzmocni bezcenne walory przyrodnicze oraz zapewni przewagę konkurencyjną regionu w stosunku do przeinwestowanych destynacji Europy zachodniej.

Gratulujemy organizatorom inicjatywy i oczekujemy na zaproszenie na kolejny spływ.Odwiedzin na stronie