Prace badawcze w euroregionie w Katalonii, (Marzec 2011r.)

  Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych monitoruje nowe formy współpracy regionalnej w Europie. Jest to interesujący problem naukowy wymagający prowadzenia międzynarodowych prac badawczych. W grudniu 2010 Instytut Ekonomii i Przędsiębiorczości wypracował koncepcje funkcjonowania nowego euroregionu obejmującego Katalonię, Baleary i Andorę. Realizując cele Carta Europa Nostra Prezes AEN odwiedzając potencjalny euroregion, zapoznał się z dorobkiem konferencji oraz potencjałem turystycznym inicjując badania modelu współpracy transgranicznej. Reasumując we wszystkich komponentach euroregionu turystyka odgrywa niezwykle istotną rolę. Hiszpańsko - andorskie doświadczenia mogą być wykorzystane w rozwoju i promocji nowych destynacji Europy Bałtyckiej.

Odwiedzin na stronie