Pomorski Klaster Leśny- koncepcja, (czerwiec 2011)

  W dniach 7–9 czerwca 2011 r. w Puszczykowie pod patronatem Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zorganizowana została Międzynarodowa Konferencja pt. "Współczesne problemy ekonomiki leśnictwa". Współorganizatorem Konferencji był Instytut Badawczy Leśnictwa. W obradach wzięli udział eksperci z Norwegii, Niemiec, Finlandii i Czech. Niewątpliwą atrakcją wydarzenia była wizyta studyjna w Nadleśnictwie Babki.
  Podczas obrad koncepcję Pomorskiego Klastra Leśnego przedstawił dr Tomasz Studzieniecki. Współautorem pomysłu współpracy interesariuszy branży leśno – drzewnej na szczeblu regionu jest wicedyrektor RDLP w Gdansku mgr inż. Jerzy Fijas. Problem klastrów leśnych zostanie szczegółowo omówiony podczas IV Forum Europa Nostra w Przywidzu na konferencji naukowej "Lasy w Europie. Turystyka-gospodarka-ekologia".Odwiedzin na stronie