Prof. dr hab. inż. Piotr Palich otrzymał w dniu 24 kwietnia 2010 roku nominację na Przewodniczącego Rady Naukowej Academia Europa Nostra, którą wręczył Prezes Academia Europa Nostra.

Prof. dr hab. inż. Piotr Palich - kierownik Katedry Usług Turystyczno- Hotelarskich AM w Gdyni, dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji WSG w Malborku. Autor szeregu publikacji, prac projektowych oraz podręczników i skryptów, m.in. Zarys towaroznawstwa i technologii żywności; Podstawy technologii żywności i przechowalnictwa; Kuchnia - element dziedzictwa kulturowego jako produkt turystyczny, W kuchni i za stołem - dystanse i przenikanie kultur; Zarys technologii żywności i towaroznawstwa.

Wielki orędownik polskości w każdym z jej przejawów - od języka - "Polacy nie gęsi i swój język mają"; regionalnej kuchni polskiej - "cudze chwalicie, swego nie znacie" oraz prawidłowego odżywiania "ile wody jest w ogórku?". Swoją karierę zawodową związał z nauką i dydaktyką. Jest promotorem licznych prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz 8 prac doktorskich.

Odwiedzin na stronie