Walne Zebranie Członków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w dniu 20 kwietnia 2009 r.

Wiceprezes Academia Europa Nostra Teresa Suchodolska wzięła udział w Walnym Zebraniu członków PROT, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (Sala Okrągła). Podczas zebrania Prezes Mieczysław Struk złożył rezygnację z funkcji Prezesa PROT , a następnie odbyły się wybory nowego Prezesa PROT, którym została pani Matra Chełkowska. Podczas Walnego zebrania m.in. przedstawiono sprawozdanie finansowe PROT za rok 2008, podjęto uchwałę udzielająca absolutorium Zarządowi PROT za rok 2008, przedstawiono zmieniony plan merytoryczny oraz finansowy PROT na 2009 rok oraz zapoznano obecnych ze zmianami w Statucie PROT. W zebraniu uczestniczyło 53 z 73 członków PROT uprawnionych do głosowania. Obrady prowadził pan Radosław Kamiński.

Odwiedzin na stronie