Tytuł Honorowego Kaszuba, Somonino, maj 2013r.

      Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Kaszubska we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Somoninie przyznało tytuł Honorowego Kaszuba dr. Tomaszowi Studzienieckiemu. Jest to wyróżnienie za rozwój i promocję kultury kaszubskiej. Nagrodzony otrzymał kompletny strój kaszubski. Pasowania dokonali Członek Zarządu Województwa Pomorskiego - Czesław Elzanowski, Wójt Gminy Somonino - Marian Kryszewski oraz prezes stowarzyszenia Przyjazna Wieś Kaszubska - Marian Kowalewski. Uroczystość odbyła się dnia 11 maja 2013 r. podczas XVII Festynu Agroturystycznego w Ostrzycach, zrealizowanego we współpracy z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Pomorskiego, Starosta Kartuski oraz Wójt Gminy Somonino. Tytuł Honorowego Kaszuba w latach ubiegłych otrzymali:
2011- Prof. dr hab. inż. Piotr Palich, Akademia Morska w Gdyni
2012 -Doc. dr Henryk J. Lewandowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Zaproszenie:Odwiedzin na stronie