Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Academia Europa Nostra, Wieżyca, 17 października 2008 r.

W dniu 17 października 2008 r. w Wieżycy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Academia Europa Nostra. Zebranie otworzył Prezes AEN - dr Tomasz Studzieniecki.

Program spotkania obejmował zwiększenie składu Zarządu AEN - w wyniku wyborów do Zarządu AEN dołączyli pani Aleksandra Wołoszyk oraz pan Andrzej Dytrych. Skład Komisji Rewizyjnej poszerzono o jedną osobę- w wyniku wyborów dołączyła pani Aniela Myka.
Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono nowych członków Stowarzyszenia Academia Europa Nostra. Zebranie było również okazją do omówienia bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz nowych inicjatyw jakie będą podejmowane przez AEN w przyszłym roku.
Tematem zamykającym Walne Zgromadzenie Członków AEN była zapowiedź kontynuacji Forum Europa Nostra w przyszłym roku.
Odwiedzin na stronie