Bałtycka Karta Agroturyzmu

Na Kaszubach uroczyście podpisano bałtycką kartę agroturyzmu. Dzięki temu porozumieniu podpisanemu w gminie Somonino, sygnatariusze będą poszukiwać środków krajowych i międzynarodowych na realizację wielu projektów agroturystycznych na Pomorzu i w całym regionie Morza Bałtyckiego. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce.Sygnatariuszami Bałtyckiej Karty Agroturyzmu są: Mieczysław Flisikowski wójt gminy Somonino, Thomas Mielke dyrektor generalny Baltic Sea Tourism Commision (BTC), prof. dr hab. inż. Józef Lisowski rektor Akademii Morskiej w Gdyni, Jacek Olszewski przewodniczący Komisji Turystyki Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk, dr Tomasz Studzieniecki przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowych Ekspertów Turystyki (AIEST), prof. dr hab. inż. Piotr Palich kierownik Katedry w Akademii Morskiej w Gdyni, Marian Kowalewski prezes zarządu Stowaryszenia Przyjazna Wieś Kaszubska, Elżbieta Świętoń dyrektor ZSP w Somoninie oraz Danuta Kosowska instruktor ds. nauki i turystyki w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie.
Nie bez powodu na miejsce podpisania bałtyckiej karty agroturyzmu wybrano gminę Somonino. Sygnatariusze byli zgodni, że to właśnie jej potenciał i doświadczenie mogą być wykorzystane przez inne miejscowości Europy Bałtyckiej. "Myśl globalnie działaj lokalnie" - ta idea zrodziła się w Somoninie, a nawiązująca do Agendy 21, przyświęcała twórcom i realizatorom bardzo wielu imprez i przedsięwzięć agroturystycznych organizowanych na przełomie XX wieku w Gminie Somonino. - Sztandarowymi imprezami był tam m.in. festyn agroturystyczny, sejmik agroturystyczny, targi oraz konferencja naukowa dotycząca agroturyzmu - powiedział "Głosowi" dr Tomasz Studzieniecki (AIEST). - Mogły one zaistnieć dzięki bardzo dobrej współpracy somonińskiego Gminnego Ośrodka Kultury z Akademią Morską w Gdyni, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie oraz wieloma innymi instytucjami związanymi z rozwojem rolnictwa i turystyki.
O tym, że agroturyzm ma ogromne znaczenie dla rozwoju gmin nadmorskich, może też świadczyć zaangażowanie społeczności lokalnej w promocję dziedzictwa kulturowego wsi kaszubskiej i aktywizację turystyki.
- To także zaowocowało wieloma grantami, w tym programem "Kaszubska Kleka" - dodał dr Tomasz Studzieniecki. - Jednym z efektów tego programu było zawiązanie Stowarzyszenia Przyjazna Wieś Kaszubska. Zadeklarowało ono wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju agroturystyki w Polsce i całym regionie Morza Bałtyckiego.Zrównoważony rozwój agroturystyki w regionie Morza Bałtyckiego wymaga wsparcia organizacji międzynarodowych. Takie zadeklarowali już przedstawiciele Bałtyckiej Komisji Turystyki (BTC). To międzynarodowa organizacja specjalizująca się w promocji produktów turystycznych. Eksperci podkreślają, że dzięki tej inicjatywie i współpracy z BTC możliwe będzie wprowadzenie agroturystyki na rynki międzynarodowe.
Sygnatariusze karty realizację dalszych prac związanych z rozwojem agroturystyki w Europie Bałtyckiej powierzyli Stowarzyszeniu Przyjazna Wieś Kaszubska. Ma ono już konkretne plany. Chce zorganizować w tym roku kaszubskie forum twórczości ludowej, rajd samochodowy "Kaszebska pleta", rajd rowerowy szlakiem kamiennych kręgów koło Babiego Dołu, IX Kiermasz Agroturystyczny połączony z konferencją naukową Akademii Morskiej w Gdyni oraz mistrzostwa Kaszub w powożeniu "Kaszebska szlupa". Oprócz tego w języku angielskim ma się ukazać książka pt. "Baltic Agrotourism Chart - Sustainable rural tourism development in the Baltic sea Region".

Tadeusz Gruchalla
Głos Wybrzeża

Wiadomości pochodzą ze strony:
http://tih.am.gdynia.pl/kaszuby.html


Temat:
Podpisanie Porozumienia o wspópracy w Somoninie .

Prezes Academia Europa Nostra Tomasz Studzieniecki oraz prezes Stowarzyszenia Przyjazna Wieś Kaszubska Marian
Kowalewski podpisali w dniu 16 grudnia 2004 roku porozumienie o współpracy. Współpraca obejmuje wzajemne wspieranie i promocję wydarzeń.

Odwiedzin na stronie