Academia Europa Nostra realizowała następujące projekty badawcze:1. Analiza systemu zarządzania turystyką w aspekcie międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego 
 
cos •   Okres realizacji – rok 2008
•   Zleceniodawca - Urząd Marszałkowski Województwa •   Pomorskiego. 
•   Kierownik projektu – dr Tomasz Studzieniecki2. Analiza rynku usług turystycznych w województwie pomorskim na lata 2008-2013
 
port •  Okres realizacji – rok 2008
•  Zleceniodawca – Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
•  Kierownik projektu – doc. dr Mariola Łuczak3. Koncepcja rozwoju i promocji regionu Baltic Amber Region (BAR), jako potencjalnej marki i destynacji Europy Bałtyckiej
 
port •  Okres realizacji – rok 2011
•  Zleceniodawca – Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
•  Kierownik projektu – dr Tomasz Studzieniecki
 4. Programu turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina
 
szczecina  •  Okres realizacji – rok 2015
 •  Zleceniodawca – Urząd Miasta Szczecin
 •  Kierownik projektu – dr Tomasz Studzieniecki
 5. Koncepcja wykorzystania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) w rozwoju turystyki bałtyckiej 
 
 mtis  •  Okres realizacji – rok 2015
 •  Zleceniodawca – Ministerstwo Sportu i Turystyki
 •  Kierownik projektu – dr Tomasz Studzieniecki
 6. Dobre praktyki w zakresie turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki transgranicznej i ekoturystyki
 
lp            •  Okres realizacji – rok 2017
•  Zleceniodawca – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku 
•  Kierownik projektu –dr Hanna Kruk
 7. Baltic Tourism Academy a network of research and didactic institutions and experts in tourism in the Baltic Sea Region
 
  boat •  Okres realizacji – rok 2017
•  Zleceniodawca – projekt własny 
•  Kierownik projektu – dr Tomasz Studzieniecki

 

Odwiedzin na stronie