X Forum Europa Nostra pt.: „Europa Małych Ojczyzn – Wielka Ojczyzna Europa”, Sopot 9 maja 2017 r.


   Zarząd Academia Europa Nostra wraz ze współorganizatorami: Akademią Morska w Gdyni, Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkołą Turystyki
i Hotelarstwa w Gdańsku, serdecznie zapraszają do udziału
w X Forum Europa Nostra, w ramach którego odbędzie się konferencja pt. „Europa Małych Ojczyzn – Wielka Ojczyzna Europa”. Konferencja odbędzie się 9 maja 2017 roku, w dniu, kiedy świętujemy Dzień Europy.

  Jubileusz 60 - lecia podpisania Traktów Rzymskich skłania do refleksji dotyczącej kondycji zjednoczonej Europy.
W kontekście nasilających się procesów dezintegracyjnych pojawia się potrzeba rewizji przyjętych założeń i dostosowania ich do coraz bardziej złożonej rzeczywistości. Warto zastanowić się nad tym, jaki kształt ma przybrać przyszła Europa. Czy będzie to Europa Ojczyzn czy Wielka Ojczyzna – Europa, złożona z regionów i państw? Kwestie dotyczące spraw europejskich będą przedmiotem dyskusji X Forum Europa Nostra. Tegoroczne jubileuszowe spotkanie stanowić będzie okazję do podsumowania dorobku dziesięcioletniej działalności Academia Europa Nostra.

  Więcej informacji na temat X Forum Europa Nostra znajdą Państwo na stronie: http://fen.am.gdynia.pl lub klikając flash-baner w prawym górnym rogu na stronie www.academiaeuropanostra.eu

więcej >>

Akademia Morska w Gdyni wśród 8 pomorskich uczelni w projekcie „Study In Pomorskie”. Gdańsk, 14 marca 2017 r.

   Porozumienie pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego i 8 pomorskimi uczelniami podpisano 14 marca 2017 r. w Szkole Wyższej Ateneum w Gdańsku. Prawie 200 tysięcy złotych przeznaczono na projekt „Study in Pomorskie”, który ma wspierać międzynarodowych studentów i stypendystów z województwa pomorskiego m.in. poprzez szkolenia, wprowadzanie nauczania wielokulturowego i aspektów międzynarodowych do programów kształcenia.

więcej >>

IX Forum Europa Nostra, Gdańsk, 13-14 października 2016 r.

   Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Akademia Morska w Gdyni we współpracy ze stowarzyszeniem Academia Europa Nostra, zorganizowali w dniach 13-14 października 2016 r. konferencję naukową pt. „Patriotyczny obowiązek. O turystyce zaangażowanej”. Konferencja odbyła się w ramach IX Forum Europa Nostra.

   Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz patronatem medialnym Radia Gdańsk.

więcej >>

XI Powiatowy Konkurs Kulinarny w żuławskim domu podcieniowym w Trutnowach 18.09.2016 r.


  Wiceprezes Teresa Suchodolska, na zaproszenie Pani Elżbiety Skirmuntt - Kufel, Prezes Stowarzyszenia Zuławy Gdańskie, wzięła udział w pracach komisji, oceniającej potrawy w XI Powiatowym Konkursie Kulinarnym "Niebo w gębie, czyli przysmaki powiatu gdańskiego". Konkursowi towarzyszyła wystawa fotografii uczestników pleneru „Na Szlaku Domów Podcieniowych” oraz ekspozycja ziół, roślin dziko rosnących i zielników przygotowana w ramach projektu „Żuławska Apteka”. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Zagan Acoustic z solistką Ewą Rzeszotarską w repertuarze Edith Piaf.

Wyniki XI Powiatowego Konkursu Kulinarnego „Niebo w gębie, czyli przysmaki powiatu gdańskiego”. są dostępne na stronie: http://zulawy.org/aktualnosci/

więcej >>archiwum