IX Forum Europa Nostra, Gdańsk, 13-14 października 2016 r.

   Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Akademia Morska w Gdyni we współpracy ze stowarzyszeniem Academia Europa Nostra, zorganizowali w dniach 13-14 października 2016 r. konferencję naukową pt. „Patriotyczny obowiązek. O turystyce zaangażowanej”. Konferencja odbyła się w ramach IX Forum Europa Nostra.

   Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz patronatem medialnym Radia Gdańsk.

więcej >>

XI Powiatowy Konkurs Kulinarny w żuławskim domu podcieniowym w Trutnowach 18.09.2016 r.


  Wiceprezes Teresa Suchodolska, na zaproszenie Pani Elżbiety Skirmuntt - Kufel, Prezes Stowarzyszenia Zuławy Gdańskie, wzięła udział w pracach komisji, oceniającej potrawy w XI Powiatowym Konkursie Kulinarnym "Niebo w gębie, czyli przysmaki powiatu gdańskiego". Konkursowi towarzyszyła wystawa fotografii uczestników pleneru „Na Szlaku Domów Podcieniowych” oraz ekspozycja ziół, roślin dziko rosnących i zielników przygotowana w ramach projektu „Żuławska Apteka”. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Zagan Acoustic z solistką Ewą Rzeszotarską w repertuarze Edith Piaf.

Wyniki XI Powiatowego Konkursu Kulinarnego „Niebo w gębie, czyli przysmaki powiatu gdańskiego”. są dostępne na stronie: http://zulawy.org/aktualnosci/

więcej >>

„Kaszuby zawsze” – jubileusz XX-lecia współpracy na rzecz promocji Ziemi Kaszubskiej, Somonino, 14 maja 2016 r.


   Dwadzieścia lat temu, z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie zainaugurowano współpracę środowisk naukowych, społeczności lokalnych, władz, podmiotów gospodarczych i społecznych na rzecz rozwoju turystyki i promocji Ziemi Kaszubskiej. Jednym z efektów współpracy była organizacja cyklicznych konferencji naukowo – praktycznych pod hasłem „Kaszuby zawsze”. Koordynatorem naukowym przedsięwzięcia był Kierownik Katedry Organizacji Usług Turystyczno – Hotelarskich Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Piotr Palich . Z kolei pracami organizacyjnymi kierował dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie – mgr Marian Kowalewski .

O randze konferencji świadczy fakt uczestnictwa znanych i cenionych naukowców z kraju i zagranicy. Konferencji co roku patronowali minister, wojewoda, marszałek województwa, starosta i wójt. Ponadto patronatu udzielali rektorzy szkół wyższych, w tym Rektor Akademii Morskiej w Gdyni. We współpracy aktywnie brały udział organizacje społeczne, m.in. stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Kaszubska” – jeden z partnerów Academia Europa Nostra. Istotne znaczenie w promocji Kaszub odegrały wcześniejsze inicjatywy, w tym realizacja projektu „Kaszubska Kleka” oraz podpisanie „Bałtyckiej Karty Agroturyzmu”.

Okolicznościowe spotkanie, podsumowujące 20 lat współpracy, odbyło się w dniu 14 maja 2016 r. w Centrum Rekreacji "U Stolëma" w Ostrzycach. Na uroczystość przybyli...

więcej >>

Współpraca z Uniwersytetem La Coruña, maj 2016 r., La Coruna

W maju 2016 dr Tomasz Studzieniecki odwiedził Uniwersytet w La Coruna w ramach programu „Erasmus plus”. Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Zakłada również wymianę nauczycieli akademickich. Opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat.
Wizyta umożliwiła zapoznanie się z działalnością naukowo – dydaktyczną uczelni oraz nawiązanie cennych kontaktów naukowych.

więcej >>archiwum