2 aen
Międzynarodowa Konferencja Współpracy Terytorialnej i Międzyorganizacyjnej’2022 odbędzie się w Brennej, Polska, w dniach 28.09-30.09.2022. Konferencja skierowana jest do naukowców i praktyków, zajmujących się różnymi aspektami współpracy terytorialnej i międzyorganizacyjnej w wymiarze lokalnym, regionalnym, transgranicznym i międzynarodowym. Wydarzenie charakteryzuje się interdyscyplinarnym podejściem wynikającym z poruszania zróżnicowanych problemów naukowych i wykorzystania innowacyjnych metod badawczych.

Dzięki projektowi „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” finansowanemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w Konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania.
Dodatkowe informacje: https://wsb.edu.pl/icotic2022

Odwiedzin na stronie