Nakładem wydawnictwa Academia Europa Nostra ukazały się następujace publkacje:

 

TYTUŁ: "Glokalizacja w Turystyce. Kadry-Zarządzanie-Współpraca. Zbiór studiów pod redakcją T. Studzienieckiego i M. Łuczak"
Książkę dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Patronat Honorowy: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
ISBN: 978-83-8127-438-8
WYDANIE: Lubieszynek 2019
COPYRIGHT: Academia Europa Nostra
Recenzent Wydawniczy: 
Dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG
Recenzenci:
Dr hab. Wiesław Alejziak, prof., AWF w Krakowie
Dr hab. Beata Meyer, prof. US
Prof. dr hab.Tadeusz Palmowski
Dr Agnieszka Sawińska
Dr Katarzyna Skrzeszewska
Dr Marzena Wanagos
TYP OPRAWY: miękka
LICZBA STRON: 215
DRUKARNIA: Bernardinum Sp. z o.o. Pelplin


 

 
  ks-1
 


TYTUŁ:  „Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej - ujęcie podmiotowe, przedmiotowe i przestrzenne”
ISBN: 978-83-927537-6-6
WYDANIE:  Lubieszynek 2015
COPYRIGHT:  Academia Europa Nostra
RECENZENCI:
Prof. dr hab. Barbara Marciszewska
Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski
TYP OPRAWY: miękka
LICZBA STRON: 200
DRUKRNIA: TOTEM, Inowrocław

  

ks-2
 


TYTUŁ:  „Granice, współpraca i turystyka w Europie Bałtyckiej”
ISBN: 978-83-927537-1-1
WYDANIE:  Gdynia – Lubieszynek 2009
COPYRGIHT: Academia Europa Nostra
RECENZENT: Prof. dr hab. inż. Piotr Palich
TYP OPRAWY: miękka
LICZBA STRON: 207
DRUKARNIA: BERNARDINUM Sp. z o.o., Pelplin

 

 

ks-3
 


TYTUŁ: „Lasy w Europie. Turystyka - ekologia - gospodarka”
ISBN: 978-83-927-537-2-8
WYDANIE: Lubieszynek 2013
COPYRIGHT: Academia Europa Nostra
RECENZENT: Prof. dr hab. inż. Piotr Palich
TYP OPRAWY: miękka
LICZBA STRON: 336
DRUKARNIA: TOTEM, Inowrocław
 

 

ks-4
 


TYTUŁ: „Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur”
ISBN: 978-83-927537-0-4
WYDANIE: Gdynia-Lubieszynek 2009
RECENZENCI:
Prof. dr hab. Tadeusz Stegner
Prof. dr hab. inż. Piotr Palich
TYP OPRAWY: miekka
LICZBA STRON: 127
DRUKARNIA: BERNARDINUM Sp. z o.o., Pelplin

 

 

ks-5
 


TYTUŁ: „Szlaki Kulturowe w Europie - organizacja, promocja, zarządzanie”
ISBN: 978-83927537-3-5
WYDAWCA: Pelplin 2013
COPYRIGHT: Academia Europa Nostra, Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe 
RECENZENT: Prof. dr hab. inż. Piotr Palich
TYP OPRAWY: miękka
LICZBA STRON: 168
DRUKARNIA: BERNARDINUM Sp. z o.o., Pelplin

 

 

straz
 


TYTUŁ: „Wymiana, współpraca i bezpieczeństwo na granicach Unii Europejskiej”
ISBN: 978-83-927537-4-2
WYDANIE: Gdynia-Lubieszynek 2013
COPYRIGHT: Academia Europa Nostra
RECENZENT: Prof. dr hab. inż. Piotr Palich
TYP OPRAWY: miękka
LICZBA STRON: 119
DRUKARNIA: TOTEM, Inowrocław
 

 

ukr
 


TYTUŁ: „Ruch graniczny między Polska a Ukrainą w aspekcie strefy Schengen”
ISBN: 978-83-927-537-5-9
WYDANIE: Lubieszynek 2013
COPYRIGHT: Academia Europa Nostra 
RECENZENT: Prof. dr hab. inż. Piotr Palich
TYP OPRAWY: miękka
LICZBA STRON: 120
DRUKARNIA: TOTEM, Inowrocław

 

 

 

Odwiedzin na stronie