Kolegium Redakcyjne​
 
profProf. dr hab. Tadeusz Stegner- przewodniczący
 
Profesor Tadeusz Stegner współpracuje z Wydawnictwem od początku jego powstania. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym kraju i regionu. Był organizatorem kilkunastu sesji naukowych, w swoim dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii UG
i przewodniczącego Rady Muzeum Miasta Gdyni. W 2001 uzyskał tytuł naukowy profesora. Specjalizuje się w historii Polski XIX i XX wieku, 
w szczególności dziejami polskiej myśli politycznej, sprawami narodowo-wyznaniowymi oraz historią protestantyzmu na ziemiach polskich. Posiada także dorobek naukowy w zakresie turystyki i ruchu granicznego. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, medalem 70-lecia Gdyni, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski - Uniwersytet Gdański 
Prof. dr hab. inż. Piotr Palich – Uniwersytet Morski w Gdyni
Dr Tomasz Studzieniecki - Sekretarz

Odwiedzin na stronie