Academia Europa Nostra (AEN) jest międzynarodową organizacją pozarządową. Została zarejestrowana w Polsce, jako stowarzyszenie, przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 21 sierpnia 2007 r. Posiada osobowość prawną. Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Lubieszynek, położona w gminie Nowa Karczma, w województwie pomorskim. Academia Europa Nostra jest organizacją apolityczną. Działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Działalność stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Cele i narzędzia działalności zostały zapisane w statucie stowarzyszenia. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. Academia uprawniona jest do prowadzenia działalności gospodarczej, z której dochód przeznacza się na realizację celów statutowych. Działalnością stowarzyszenia kieruje Zarząd, działalność kontroluje Komisja Rewizyjna natomiast kierunki rozwoju wskazuje międzynarodowa Rada Naukowa. 

Odwiedzin na stronie