1 aen
W związku z przypadającym 16 maja Światowym Dniem Pokoju stowarzyszenie AEN podpisało deklarację  na rzecz pokoju. W  deklaracji przywołany został fragment Rezolucji ONZ A/RES/72/130:

My, obywatele świata, decydenci polityczni, gospodarczy i społeczni, niniejszym oświadczamy, że przyjmujemy Powszechną Deklarację Życia Razem w Pokoju na rzecz tolerancji, integracji, zrozumienia i solidarności. Wyrażamy nasze głębokie pragnienie wspólnego życia i działania, zjednoczeni w odmienności i pragniemy zbudować zdolny do życia świat oparty na pokoju, solidarności i harmonii.

Podpisanie deklaracji oznacza potępienie wszelkich działań wojennych, w tym agresji militarnej na Ukrainę. 

Dodatkowe informacje: https://16mai.org/declaration_en/#
 

Odwiedzin na stronie