3 aen
Stowarzyszenie AEN włącza się w realizację badań naukowych w ramach inicjatywy UE COST IGCOORD (Intergovernmental Coordination from Local to European Governance). Głównym celem Akcji jest wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie współzarządzania instytucjami oraz koordynacji współpracy wielopoziomowej i wielosektorowej. 
Na podstawie systematycznej analizy porównawczej szerokiej gamy rozwiązań instytucjonalnych  wypracowane zostaną nowatorskie i oryginalne metody badawcze. Współzależność działań politycznych poza granicami suwerennej władzy systematycznie wzrasta, co wymusza lepszą koordynację podejmowania decyzji i działań między jednostkami terytorialnymi oraz innymi interesariuszami  zachodzącymi w coraz bardziej złożonym środowisku.
Jednym z wyzwań dla ekspertów AEN jest wypracowanie rozwiązań w zakresie koordynacji wielopoziomowej współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego.
 
Dodatkowe informacje:  https://igcoord.eu/

Odwiedzin na stronie