Kaszubsko Ekologiczna Biesiada na Kole, (11 czerwca 2011r.)

  Dr Tomasz Studzieniecki jako przedstawiciel Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni wziął udział w Kaszubsko - Ekologicznej Biesiadzie na Kole zorganizowanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Lipusz.
Inicjatorom wydarzenia należy pogratulować dobrego pomysłu i podziękować za doskonale przygotowane potrawy kuchni kaszubskiej. Dodatkową atrakcją biesiady była prezentacja twórczości ludowej w tym prezentacja krawatów i fartuszków kaszubskich, w tym prace rękodzieła osób niepełnosprawnych. Pokaz ręcznego wytwarzania masła w powiązaniu z zawodami w krojeniu chleba zintegrował społeczność lokalną i zaproszonych gości. Impreza przyczyniła się do promocji dziedzictwa kulturowego "małej ojczyzny".
Poczęstunek dla gości, a także konkurs kulinarny oraz konkurs na najładniejszą zagrodę agroturystyczną przygotowało Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "Kościerska Chata". Ważną rolę w promocji biesiady odegrała Lokalna Grupa Działania "Stolem".Odwiedzin na stronie