"Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku"

Konferencja "Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur" organizowana w ramach Forum Europa Nostra odbyła się w dniach 25-27 kwietnia 2008 r.
na Zamku w Bytowie. Honorowy patronat nad wydarzeniem pełnił były Prezydent i Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa oraz prof. Władysław Bartoszewski. Podczas forum odbyły się trzy konferencje naukowe zorganizowane przez trzy pomorskie uczelnie Akademie Morską, Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Polską Agencję Rozwoju Turystyki w Warszawie: "Dziedzictwo i Turystyka w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur", "Tradycja i Współczesność w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur", "Zdrowie i Środowisko w Europie XXI wieku - dystanse
i przenikanie kultur".
Zaproszenie do udziału w forum przyjęli wybitni naukowcy, przedstawicieli korpusu konsularnego, parlamentarzyści, organizacje pozarządowe, samorządy i instytucje rządowe. W imieniu marszałka Jana Kozłowskiego adres powitalny wygłosił członek Zarządu Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski. W wydarzeniu uczestniczyli również Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku Oleksandr Medownikow oraz prezes Instytutu Turystyki Kulturowej w Szwecji Arne Ellefors, burmistrz Bytowa Ryszard Sylka, starosta bytowski Jacek Żmuda-Trzebiatowski oraz biskup pelpliński prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga i wojewoda pomorski Roman Zaborowski.
W drugim dniu trwania Forum Europa Nostra odbyło się uroczyste podpisanie przez sygnatariuszy spotkania "Carta Europa Nostra", której preambułę opracował były Prezydent Lech Wałęsa.
Ważnym przesłaniem podczas otwarcia Międzynarodowej Konferencji FEN w Bytowie był multimedialny wywiad, którego udzielił dla Stowarzyszenia Academia Europa Nostra profesor Władysław Bartoszewski pt. "Europa XXI w. otwiera się
na nowe kultury i zjawiska".
Konferencja FEN stanowi wydarzenie o znaczeniu międzynarodowym, której głównymi organizatorami było Miasto Bytów, Powiat Bytowski oraz Stowarzyszenie Academia Europa Nostra.

Teresa Suchodolska
Artykuł pochodzi ze strony:
http://www.woj-pomorskie.pl/Pages/Lang/pl/Params/L2lkLzUzNw==/Article/urzad_marszalkowski,news.htmlDr Tomasz Studzieniecki podczas nagrania wywiadu pt. "Europa XXI w. otwiera się na nowe kultury i zjawiska", którego udzielił dla Stowarzyszenia Academia Europa Nostra profesor Władysław Bartoszewski.
Podczas Forum Europa Nostra w Bytowie wywiad był prezentowany w formie multimedialnej.

Patronaty honorowe i naukowe konferencji Forum Europa Nostra

Komitet Honorowy:

·Lech WAŁĘSA - B. Prezydent i Laureat Pokojowej Nagrody Nobla
· Prof. Władysław BARTOSZEWSKI - Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów R.P.
· Jan KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Pomorskiego
· Roman ZABOROWSKI - Wojewoda Pomorski
· Jacek ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI - Starosta Bytowski
· Ryszard SYLKA - Burmistrz Bytowa
· Prof. dr hab. inż. Józef LISOWSKI - J.M. Rektor Akademii Morskiej w Gdyni Prof. zw. dr hab. Władysław W. GAWORECKI - J.M. Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
· Prof. dr hab. Andrzej CEYNOWA - J.M. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
· J.E. ks. bp prof. dr hab. Jan Bernard SZLAGA - Biskup Diecezji Pelplińskiej

Komitet Naukowy:
· Prof. zw. dr hab. W.W. GAWORECKI - J.M. Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
· Prof. zw. dr hab. S. WODEJKO - Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie
· Prof. zw. dr hab. G. GOŁEMBSKI - Kierownik Katedry Turystyki AE w Poznaniu
· Prof. zw. dr hab. T. STEGNER - Dyrektor Instytutu Historii, Uniwersytet Gdański
· Prof. zw. dr hab. T. LINKNER - Kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej XIX wieku, Uniwersytet Gdański Prof. zw. dr hab. M. SZARMACH - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek PAN
· Prof. zw. dr hab. B. KUBIAK - Profesor Katedry Informatyki , Uniwersytet Gdański
· Prof. zw. dr hab. B. KRUPA-WOJCIECHOWSKA - b. Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku
· Prof. dr hab. Piotr JĘDRZEJOWICZ - Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
· Dr hab. inż. prof. nadzw. P. PALICH - Kierownik Katedry Organizacji Usług Turystyczno - Hotelarskich, Akademia Morska w Gdyni
· Doc. dr Henryk J. LEWANDOWSKI - Kierownik Zakładu Hotelarstwa i Gastronomii, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku Dr M. ŚWIERKOCKA-MIASTKOWSKA - Adiunkt Kliniki Neurologii Dorosłych, Akademia Medyczna w Gdańsku
· Dr J. ŻBIKOWSKI - Dyrektor Instytutu Turystyki i Rekreacji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
· Dr T. STUDZIENIECKI - Kierownik Studium Podyplomowego Turystyki i Hotelarstwa, Akademia Morska w Gdyni
· Mgr A. SOMOROWSKA - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A.
Carta Europa Nostra

Jest to symboliczny dokument obejmujący 12 punktów, do którego preambułę opracował były Prezydent Lech Wałęsa.
W dniu 26 kwietnia 2008 roku o godzinie 12.00 na Zamku Bytowskim w Bytowie podpisali go sygnatariusze Forum Europa Nostra.


Odwiedzin na stronie