Podpisanie Deklaracji współpracy na rzecz Amber Heritage Network, 21 marca 2014 r. , MTG S.A. Gdańsk

   Dnia 21 marca 2014 roku w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich Doktor Tomasz Studzieniecki zaprezentował ideę sieci Amber Heritage Network, która została zainicjowana w 1997 r. w związku z obchodami Millenium Miasta Gdańska.
Deklarację współpracy na rzecz Amber Heritage Network podpisali interesariusze podczas VII Forum Europa Nostra, w ramach którego odbyła się konferencja naukowa pt. "Bursztyn złoto Bałtyku- kultura-edukacja-turystyka".

Podpisana Deklaracja zostanie przekazana Marszałkowi Województwa Pomorskiego, który stanie się jej depozytariuszem.

Relacja z VII Forum Europa Nostra dostępna jest na stronie:
http://academiaeuropanostra.eu/index.php?ids=showNews&news=208#newsCont

Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu z nami w celu złożenia podpisu pod projektem Deklaracji pod numerem telefonu 784 683 139.

Uzwględniamy także zgłoszenia mailowe w postaci pisma z załączonym scanem podpisu.
Adres do korespondencji: mailto:biuro@academiaeuropanostra.eu

Odwiedzin na stronie