Współpraca z Uniwersytetem La Coruña, maj 2016 r., La Coruna

W maju 2016 dr Tomasz Studzieniecki odwiedził Uniwersytet w La Coruna w ramach programu „Erasmus plus”. Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Zakłada również wymianę nauczycieli akademickich. Opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat.
Wizyta umożliwiła zapoznanie się z działalnością naukowo – dydaktyczną uczelni oraz nawiązanie cennych kontaktów naukowych.   Przedstawiciel uniwersytetu prof. dr Jakson Renner przyjął zaproszenie Komitetu Naukowego Academia Europa Nostra. Profesor zajmuje się problematyką planowania i rozwoju turystyki. Działa na rzecz współpracy Europy i Ameryki Łacińskiej . W ramach współpracy zaplanowano wspólne badania, publikacje oraz prezentacje wyników podczas konferencji naukowych. W najbliższym czasie odbędzie się międzynarodowy kongres „Congreso Iberoamericano de Turismo y Responsabilidad Social”.

Więcej informacji na stronie http://citurs.wix.com/citurs

Odwiedzin na stronie