Dom podcieniowy na Żuławach miejscem kultywowania smaków kulinarnych powiatu gdańskiego, 1 lipca 2014 r., Trutnowy

  Wiceprezes Academia Europa Nostra Teresa Suchodolska, została zaproszona do prac komisji podczas IX Powiatowego Konkursu Kulinarnego "Niebo w gębie, czyli przysmaki powiatu gdańskiego" zorganizowanego przez Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie". Konkurs tradycyjnie odbył się w największym domu podcieniowym na Żuławach, który, jak co roku, gościł wielu zaproszonych gości, a czas oczekiwania na wyniki konkursu wypełniły dżwięki zespołu "Zagan Acustic".

Potrawy konkursowe oceniało jury w składzie: Andrzej Grzyb – Senator RP, Cezary Bieniasz – Krzywiec – Starosta powiatu gdańskiego, Mariola Grzechowiak – Wiceprezes Zakładów Mięsnych Nowak, Teresa Suchodolska – Wiceprezes Academia Europa Nostra, Artur Michna – Krytyk kulinarny, Elżbieta Skirmuntt-Kufel – prezes Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie”.
Pełna relacja z wydarzenia jest dostępna na stronie Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie”: http://zulawy.org/aktualnosci/


Żródło: http://zulawy.org
Podcień
Zbudowany w latach 1720 – 1726, dla Georga Basenera, przez Petera Lettahn. Remontowany w latach 1933-34 z wymianą zniszczonych elementów drewnianych. W tym czasie zostały odrestaurowane dwa niezwykle dekoracyjne szczyty (zachodni i południowy, wcześniej ze względów bezpieczeństwa odeskowane). Remontowany również w 1958 r. W 1978 r. po wykwaterowaniu mieszkańców którzy doprowadzili dom do ruiy, przeprowadzono remont zabezpieczający. Od początku lat 80 XX w. własność prywatna małżeństwa Elżbiety Skirmuntt-Kufel i Daniela Kufel. Siedzibę STOWARZYSZENIA ,,ŻUŁAWY GDAŃSKIE” i Galeria Autorska artysty malarza Daniela Kufla. Dom jest udostępniany turystom indywidualnym i grupom zorganizowanym do zwiedzania.

Odwiedzin na stronie