Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarzdowych w Rosji - lipiec 2009

Prezes Zarzdu AEN dr Tomasz Studzieniecki spotka si
z przedstawicielami organizacji pozarzdowych z Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie.
Rozmowy dotyczyy nastpujcych kwestii:
1.Organizacji kolejnego Forum Europa Nostra we wsppracy
z organizacj pozarzdow z Rosji. Propozycja tematu przewodniego to: "turystyka bursztynowa"
2.Wykorzystania polskich dowiadcze w zakresie agroturystyki. Prezes zaprosi przedstawiciela organizacji pozarzdowych do Polski na konferencj agroturystyczn
i wyjazd studyjny do gospodarstw wiejskich.
3.Realizacji wsplnych bada w zakresie Regionu Morza Batyckiego we wsppracy z centrum "Europa Batycka"
w Kaliningradzie. Na rce przedstawiciela centrum Prezes przekaza komplet Zeszytw Batyckich wydanych pod redakcj mgr Ewy Kurjaty ze Szczecina.Odwiedzin na stronie