Academia Europa Nostra partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wjejskich, (Luty 2011 r.)


  Problematyka rozwoju obszarów wiejskich realizowana w ramach działalności statutowej nabiera szczególnego znaczenia w aspekcie wejścia naszej organizacji do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, (www.ksow.gov.pl Baza partnerów KSOW) .
  Academia Europa Nostra od początku swojej działalności aktywnie wspiera Sejmik Agroturystyczny Kaszub i towarzyszącą temu konfrencję, która realizowana jest co roku na terenie gminy Somonino. Ponadto członkowie Zarządu AEN regularnie uczestniczą w pracach komisji podczas imprezy pn. Festiwal Potraw Kaszubskich "Kaszëbsczé Jestku" oraz promują rozwój turystyki wiejskiej poprzez rajdy rowerowe i konne.
W dniu 7 maja 2011 roku członkowie Zarządu AEN wezmą udział w XV Sejmiku Agroturystycznym Kaszub oraz konferencji, podczas której wygłoszą referaty plenarne.
Misją Academia Europa Nostra jest wymiar rozwoju Europy Bałtyckiej, zgodnie z ideą Bałtyckiej Karty Agroturyzmu.

Odwiedzin na stronie