Seminarium „Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej a rozwój Regionu Morza Bałtyckiego” w ramach VIII Forum Europa Nostra - zaproszenie


   W roku 2015 województwo pomorskie objęło przewodnictwo w Euroregionie Bałtyk. Przewiduje się zwiększenie działań promocyjnych, wymianę informacji i współpracy na szczeblu lokalnym i unijnym.
Doświadczenia europejskie dowodzą, że szansą na wzmocnienie współpracy terytorialnej i przyspieszenie rozwoju społeczno gospodarczego są nowe instrumenty prawne Unii Europejskiej Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT). Pozwalającym na tworzenie sformalizowanych grup współpracy przez podmioty publiczne z różnych państw członkowskich. Na terenie Polski funkcjonuje 16 euroregionów, 3 ugrupowania EUWT oraz liczne klastry. Polskie doświadczenia mogą być wykorzystane przez innych interesariuszy Regionu Morza Bałtyckiego. Seminarium „Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej a rozwój Regionu Morza Bałtyckiego”, które odbędzie się w ramach VIII Forum Europa Nostra, pozwoli przenalizować uwarunkowania rozwoju współpracy terytorialnej w Regionie Morza Bałtyckiego w kontekście nowego instrumentu EUWT. Instrument ten w ograniczonym stopniu wykorzystywany jest w państwach nadbałtyckich. Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki badań dotyczące funkcjonowania ugrupowań EUWT w Europie i Polsce. Omówione zostaną doświadczenia euroregionu Bałtyk i Polskiego Klastra Morskiego. Podjęta zostanie dyskusja na temat kierunków współpracy międzynarodowej w regionie ze szczególnym uwzględnieniem transportu, turystyki i środowiska. Do udziału w seminarium zapraszamy naukowców, przedstawicieli administracji, biznesu, organizacji społecznych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką współpracy terytorialnej w Regionie Morza Bałtyckiego. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień, które po zatwierdzeniu przez Komitet Naukowy znajdą się w programie seminarium.

Komitet Naukowy

 • Prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner , Uniwersytet Gdański
 • Prof. zw. dr hab. Tadeusz Palmowski, Uniwersytet Gdański
 • Prof. zw. dr hab. Barbara Marciszewska, Akademia Morska w Gdyni
 • Prof. zw. dr hab. inż., Piotr Palich, Akademia Morska w Gdyni
 • Prof. ndzw. dr hab. Marek Grzybowski,Akademia Morska w Gdyni
 • Dr hab. Adam Przybyłowski, Akademia Morska w Gdyni
 • Doc. dr Mariola Łuczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • Dr Tomasz Studzieniecki, Akademia Morska w Gdyni

Komitet Organizacyjny
 • Dr Tomasz Studzieniecki, Akademia Morska w Gdyni
 • Mgr inż. Genowefa Przytarska, Akademia Morska w Gdyni
 • Mgr Teresa Suchodolska, Academia Europa Nostra
 • Mgr Aleksandra Wołoszyk, Academia Europa Nostra

Kontakt
 • Mgr inż. Genowefa Przytarska - Zastępca kierownika Katedry OUTH
  Akademia Morska w Gdyni, tel./fax:(0 58) 69 01 210; e - mail: asia@am.gdynia.pl
UWAGA:
Informacje szczegółowe dotyczące seminarium znajdą się wkrótce
na stronach: fen.am.gdynia.pl oraz www.academiaeuropanostra.eu

Komunikat FEN 2015

Odwiedzin na stronie