Trójporozumienie na rzecz promocji Kaszub
W dniu 24 kwietnia 2010 roku podczas XIV Sejmiku Agroturystycznego w Ostrzycach podpisano Trójporozumienie na rzecz promocji Kaszub. Sygnatariuszami dokumentu byli:

  1. Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Kaszubska,
  2. Bałtyckie Stowarzyszenie Agroturystyczne,
  3. Academia Europa Nostra.


Odwiedzin na stronie