Prezes Academia Europa Nostra złożył wizytę w biurze Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (AEBR) w Gronau, gdzie odbył rozmowy dotyczące Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej.Odwiedzin na stronie