Kaliningrad, 1-2 października 2009 r.

Academia Europa Nostra poparła deklarację współpracy regionów podczas Forum Regionów Partnerskich Obwodu Kaliningradzkiego w Kaliningradzie w dniach 1-2 października 2009 roku. Tematem przewodnim tegorocznego Forum była: "Współpraca regionów - konkurencja czy partnerstwo?". Celem Forum była dyskusja w szerokim gronie na temat wyzwań bliższej współpracy regionów. Tematy Forum dotyczyły współpracy międzyregionalnej w zakresie turystyki, gospodarki, realizacji projektów współfinansowanych przez UE, przedsiębiorczości oraz współpracy organizacji młodzieżowych. W Forum udział wzięła reprezentacja Obwodu Kaliningradzkiego oraz przedstawiciele 16 partnerskich regionów reprezentujących 6 państw: m.in. z Litwy (Powiat Mariampolski, Taurogski), Niemiec (Land Szlezwik-Holsztyn), Szwecji (Region Blekinge) oraz Polski (Województwo Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie i Zachodniopomorskie).

W pierwszym dniu Forum odbyły się dwie sesje plenarne, których tematem była współpraca regionów i próba odpowiedzi na pytanie o konkurencję oraz budowanie partnerstwa w ramach projektów finansowanych ze środków UE.

Równolegle odbyły się posiedzenia trzech okrągłych stołów:
I. Współpraca regionów - wyzwania i perspektywy;
II. Możliwości współpracy regionów w dziedzinie turystyki;
III.Regionalna współpraca gospodarcza.

Po południu rozpoczęła się druga sesja plenarna nt. wspólnego działania w ramach programów współpracy przygranicznej.

Drugiego dnia odbyły się dwie sesje wyjazdowe. Obie sesje dotyczyły prezentacji doświadczeń związanych z współpracą międzynarodową w zakresie polityki samorządowej na przykładzie Mamonowskiego Okręgu Miejskiego i Rejonu Zielenogradskiego.

Forum Regionów Partnerskich zakończyło się dyskusją na temat rozwoju gospodarczego Obwodu Kaliningradzkiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Agencji ds. Konkurencji, Departamentu Federalnych Służb Celnych, Stowarzyszenia Zagranicznych Inwestorów.

Odwiedzin na stronie