VII Forum Europa Nostra "Bursztyn złoto bałtyku-kultura-turystyka-edukacja",Gdańsk, 21-22 marca 2014 r.

   VII Forum Europa Nostra odbędzie się w dniach 21-22 marca 2014 roku w Gdańsku. Forum Europa Nostra jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez międzynarodowe stowarzyszenie "Academia Europa Nostra", szkoły wyższe i administrację samorządową.
    Pierwszego dnia forum odbędzie sie konferencja naukowa pn.: „Bursztyn złoto Bałtyku - kultura - turystyka - edukacja”, podczas której omówione zostaną takie zagadnienia jak:

  1. Bursztyn jako atrakcja turystyczna,
  2. Organizacja edukacji związanej z dziedzictwem bursztynu,
  3. Bursztyn a rozwój wybranych form turystyki,
  4. Muzea i wystawy oraz targi związane z bursztynem,
  5. Materialne i niematerialne produkty inspirowane bursztynem,
  6. Rozwój i promocja szlaków bursztynowych,
  7. Współpraca sieciowa i rozwój klastrów bursztynowych.
    Konferencja odbędzie się w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Gdańskich Amber Expo. Towarzyszyć ona będzie 21. Międzynarodowym Targom Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif.
W ramach Forum, drugiego dnia odbędzie się wyjazd studyjny, którego program obejmuje wybrane atrakcje dziedzictwa bursztynowego Pomorza. Wnioski z konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Turystyka Kulturowa”.

Więcej infromacji na temat VII Forum Europa Nostra na stronie fen.am.gdynia.pl

  Karta zgłoszenia w konferencji naukowej VII Forum Europa Nostra
  Karta zgłoszenia w konferencji naukowej VII Forum Europa Nostra

  Komunikat dot. konferencji naukowej VII Forum Europa Nostra
  Komunikat dot. konferencji naukowej VII Forum Europa Nostra

  Lista referatów
  Lista referatów

Ramowy program konferencji naukowej pt.
„Bursztyn złoto Bałtyku - kultura – turystyka - edukacja”
zorganizowanej w ramach VII Forum Europa Nostra

Miejsce: AmbreEXPO, Gdańsk ul. Żaglowa 11, Gdańsk I piętro, Sala 1C

UWAGA!!!
ZMIANA SALI
Konferencja odbędzie się w sali 1 C

21 marca 2014 (piątek)

9. 30 – 9. 55 rejestracja uczestników
10. 00 rozpoczęcie konferencji
10.15 – 11.45 obrady
11.45 - 12.15 przerwa kawowa
12.15 – 15.00 obrady
15.00 – 15.30 poczęstunek - przygotowany przez restaurację AMBER SIDE (przed salą 1 C)
15.30 – 17.00 obrady
17.00 – 17.15 podsumowanie obrad i zakończenie konferencji
17.30 - 18.00 zwiedzanie Międzynarodowych Targów Gdańskich AMBERIF 2014
18.30 – 20.00 kolacja – Restauracja „Gdańska”, ul. Św. Ducha 12, Gdańsk

22 marca 2014(sobota)

9.45 spotkanie przy Muzeum Bursztynowym w Gdańsku (ul. Targ Węglowy 26)
10.00 – 11.30 zwiedzanie Muzeum Bursztynowego w Gdańsku
11.30 - 12.30 przejazd do miejscowości Jantar
12.30 – 14.30 Jantar - zwiedzanie atrakcji
14.30 – 15.30 przejazd do Pruszcza Gdańskiego
15.30 – 17.30 zwiedzanie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria w Pruszczu Gdańskim
17.30 wyjazd do Gdańska
17.45 przyjazd do GdańskaSerdecznie zapraszamy do udziału!

Odwiedzin na stronie