II Forum Europa Nostra w Gminie Stegna.


W dniach 29-30 maja 2009 roku w Gminie Stegna w Ośrodku Wypoczynkowym "Bałtyk" odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Granice, ruch osobowy i integracja w Europie Bałtyckiej" zorganizowana w ramach II Forum Europa Nostra przez Akademię Morską w Gdyni, międzynarodową organizację pozarządową Academia Europa Nostra oraz gminę Stegna. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele korpusu konsularnego w tym: J.E. Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej
w Gdańsku - p. Sergey Puchkov i J.E Konsul Honorowy Królestwa Szwecji - dr Tadeusz Iwanowski, Prorektor Akademii Morskiej w Gdyni - prof. Leszek Morawski, były Rektor Akademii Morskiej w Gdyni, Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości
i Towaroznawstwa - Prof. Piotr Przybyłowski, Prorektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku - doc. Halina Jendrasik, Sekretarz Generalny Związku Miast Bałtyckich - p. Paweł Żaboklicki, Przedstawiciel Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej - dr Jacek Olszewski, Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - p. Marta Chełkowska, Wójt gminy Stegna - p. Eugeniusz Wyrzykowski. W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego adres powitalny wygłosił Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. W swoim wystąpieniu gospodarz województwa omówił ideę Roku Regionu Morza Bałtyckiego oraz odniósł się do priorytetów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Mgr Ewa Kurjata z Urzędu Miasta Szczecina przekazała uczestnikom forum CD-rom z kompletem Zeszytów Bałtyckich.
Ten popularno naukowy periodyk wydawany we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim w latach 1999 - 2009 staje się ważną platformą wymaniany poglądów praktyków i teoretyków Europy Bałtyckiej. W drugim dniu trwania Forum odbył się warsztat naukowy "Bałtycka Mozaika" przygotowany przez słuchaczy Studium Podyplomowego Turystyki
i Hotelarstwa Akademii Morskiej w Gdyni pod kierunkiem dr. Tomasza Studzienieckiego.


Podczas otwarcia II Forum Europa Nostra uczestnicy obejrzeli film pt. "Amber Road". Dokument dotyczący historii, rozwoju i promocji produktów turystycznych bazujących na dziedzictwie bursztynu zainspirował zebranych do dyskusji. Padły konkretne propozycji współpracy polsko rosyjskiej w zakresie turystyki ze szczególnym uwzględnieniem Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu. Studium przypadku konstruktywnej współpracy międzynarodowej
w regionie przedstawił Sekretarz Generalny Związku Miast Bałtyckich. W trakcie II FEN przedstawiciele Zarządu Academia Europa Nostra wręczyli Prorektorowi Akademii Morskiej z Gdyni List Intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz powstania i rozwoju Europejskiego Szlaku Kulturowego "Szlak Bursztynowy" podpisanego w dniu 11 marca 2008 roku podczas XV Międzynarodowych Targów Bursztynu i Kamieni Jubilerskich "Amberif". Gest ten stanowił wyraz poparcia koncepcji "Autostrady Morskiej". Połączenie morskie Polska-Szwecja stanowi naturalne dopełnienie planowanej Autostrady Bursztynowej łączącej Bałtyk z Adriatykiem. Prorektor Akademii Morskiej w Gdyni, w kontekście zbliżającego się jubileuszu dziewięćdziesięciolecia szkolnictwa morskiego w Polsce podkreślił potrzebę lobbingu na rzecz rozwoju gospodarki morskiej. Ze względu na nowe interesujące propozycje i projekty współpracy bilateralnej i transgranicznej uznano za celowe powołanie grupy roboczej, która opracuje program wyjazdu studyjnego do Federacji Rosyjskiej. Wyjazd odbędzie się na początku 2010 roku.

Forum Europa Nostra stanowi wydarzenie o znaczeniu międzynarodowym. Uczestnicy konferencji zaproponowali kierunki dalszych działań a także zidentyfikowali liczne bariery współpracy (w tym utrudnienia wynikające
z funkcjonowania Strefy Schengen). Podczas dyskusji poszukiwano rozwiązań systemowych uwzględniających fakt, że dalsza współpraca musi obejmować wszystkie państwa Europy Bałtyckiej a nie tylko członków Unii Europejskiej. Referaty i wnioski znajdą się w publikacji, która przekazana zostanie do organizacji bałtyckich oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. W aspekcie zbliżającej się polskiej prezydencji w Unii Europejskiej Forum Europa Nostra wzmocniło pozycje Polski jako ważnego aktora Europy Bałtyckiej.

Patronatów medialnych udzielili: Telewizja Polska S.A. w Gdańsku, Radio Gdańsk, Wrota Pomorza, oraz Polska Dziennik Bałtycki. W konferencji udział wzięli naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Morskiej w Gdyni, Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej.

Odwiedzin na stronie