Pakiet "Czyste powietrze"


  Komisja Europejska przyjęła pakiet „Czyste Powietrze” w 2013 roku w celu zwalczania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza.
Pakiet „Czyste powietrze” ma istotnie zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w całej UE. Pokazuje, jak i o ile do 2030 r. obniżyć wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie i środowisko. Przewiduje też działania legislacyjne, by zaostrzyć normy emisji i pułapy zanieczyszczenia powietrza.
Rada porozumiała się już wstępnie z Parlamentem Europejskim co do jednego z projektów pakietu – dyrektywy o ograniczeniu emisji ze średnich obiektów spalania. Trwają prace nad 2 pozostałymi aktami: dyrektywą o krajowych pułapach emisji (NEC) i protokołem z Göteborga.

Źródło: http://www.consilium.europa.eu/pl/topics/environment/

Odwiedzin na stronie