Tomasz Studzieniecki - Prezes Stowarzyszenia Academia Europa Nostra - Honorowym Ambasadorem Kongresów Polskich. Warszawa, 19 listopada 2008 r. Program "Ambasadorów Kongresów Polskich" realizowany jest przez Polską Organizację Turystyczną wspólnie ze stowarzyszeniem "Konferencje i Kongresy w Polsce", przy współudziale Polskiej Akademii Nauk. Jego podstawowym celem jest motywacja osób mających kontakty zagraniczne do organizacji w Polsce konferencji i kongresów. Co roku członkowie Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich spośród osób nominowanych do nagrody wyłaniają laureatów przyznając im tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich. Dr Tomasz Studzieniecki otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich podczas uroczystości wręczenia dyplomów, która odbyła się w Hotelu Polonia Palace w Warszawie w dniu 19 listopada 2008 roku.

Dyplom Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich

Zdaniem Wiceminister Sportu i Turystyki Katarzyny Sobierajskiej "gala Ambasadorów Kongresów Polskich to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu imprez turystycznych. Dzięki pomocy Ambasadorów Kongresów Polskich uda się wejść do czołówki krajów specjalizujących się w międzynarodowych imprezach". Przyznanie nagrody dla dra Tomasza Studzienieckiego stanowi wyraz uznania za zorganizowanie w 2008 roku Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Forum Europa Nostra" w Bytowie. Motywem przewodnim wydarzenia była "Europa XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur". Jednym z honorowych patronów forum był Prezydent Lech Wałęsa, którego również podczas tegorocznej gali wyróżniono godnością honorowego ambasadora. Sukces forum a w konsekwencji prestiżowa nagroda są wynikiem współpracy Katedry OUTH, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki i Stowarzyszenia Academia Europa Nostra. Nagroda Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich podnosi prestiż stowarzyszenia Academia Europa Nostra jako profesjonalnego organizatora turystyki kongresowej.

Prezentacja laureata

Uroczyste wręczenie dyplomu

Gratulacje dla laureata

Pamiątkowa fotografia

Odwiedzin na stronie