Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego II Forum Europa Nostra na spotkaniu z Rektorem Akademii Morskiej Prof. dr hab. Romualdem Cwilewiczem.

W dniu 5 marca 2009 roku przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego II Forum Europa Nostra Prezes Tomasz Studzieniecki oraz Wiceprezes Teresa Suchodolska wzięli udział w spotkaniu z Rektorem Akademii Morskiej Prof. dr hab. Romualdem Cwilewiczem. Spotkanie, które odbyło się w Akademii Morskiej w Gdyni dotyczyło propozycji dalszej współpracy w ramach Porozumienia o współpracy z 11 stycznia 2008 roku zawartego pomiędzy Akademią Morska w Gdyni i międzynarodowym stowarzyszeniem pozarządowym Academia Europa Nostra.

Odwiedzin na stronie