Najnowsza publikacja pt. "Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej - ujęcie podmiotowe, przedmiotowe i przestrzenne" - już dostępna, (24 września 2015 r.)


   Dr Tomasz Studzieniecki pragnie poinformować, iż ukazała się najnowsza publikacja pt. "Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej - ujęcie podmiotowe, przedmiotowe i przestrzenne", którą napisał pod recenzją Profesor dr hab. Barbary Marciszewskiej oraz Profesora dr hab. Tadeusza Palmowskiego.
"Europejskie ugrupowania Współpracy terytorialnej stanowi przełomowy instrument prawny Unii Europejskiej, umożliwiający państwom, jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotmo na prowadzenie efektywniejszej i skuteczniejszej współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzynarodowej. EUWT jest pierwszą tego typu instytucją, ktora posiada europejską osobowość prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznawanym na mocy prawa unijnego i krajowego.".
Serdecznie zapraszamy do lektury!


Informacje o możliwości zakupu publikacji dostępne są w zakładce "PUBLIKACJE" Academia Europa Nostra.Odwiedzin na stronie