Tytuł naukowy profesora dla dra hab. inż. Piotra Palicha, Członka Rady Naukowej Academia Europa Nostra


  Z dniem 30 grudnia 2009 roku decyzją Prezydenta RP dr hab. inż. Piotr Palich, Członek Rady Naukowej Academia Europa Nostra, otrzymał tytuł naukowy profesora.

Odwiedzin na stronie