Projekt „Seven senses of Kaszubia”,
Łubiana (sierpień 2011)

  W sobotę, 26 sierpnia 2011 roku w kaszubskiej wsi Łubiana (powiat kościerski) spotkali się organizatorzy i goście Letniego Karnawału Kultur – ”Summer Culture Carnival & Exchange Market”. Wydarzenia odbyło się w ośrodku „Worzałówka” w pięknej scenerii Szwajcarii Kaszubskiej”. Podczas festiwalu można było zapoznać się z mową , tradycjami i specjałami kulinarnymi stron uczestniczących w projekcie. W spotkaniu udział wzięli m.in.:
-Poseł RP - Stanisław LAMCZYK,
-Prezes Stowarzyszenia Przyjazna Wieś Kaszubska – Marian KOWALEWSKI,
-Prezes Academia Europa Nostra – Tomasz STUDZIENIECKI.

  Należy pogratulować organizatorom inicjatywy cennej dla regionu, kraju i Europy. Zaangażowanie i trud młodzieży z klubu Pomorania wspieranej przez członków Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego zasługuje na szacunek i wsparcie.

  Karnawał w Łubianie był jednym z kilku wydarzeń kulturalno – edukacyjnych odbywających się w Polsce w ramach projektu promującego „małe ojczyzny” z sześciu grup etnicznych Europy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Młodzież w Działaniu”, ma na celu zjednoczenie europejskich wspólnot młodzieżowych, oraz nawiązanie trwałej współpracy i wymianę doświadczeń między młodzieżowymi organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych.

Odwiedzin na stronie