Przedstawiciele AEN uczestniczyli w pierwszej ogólnopolskiej konferencji dotyczącej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, (Gdańsk, 15 kwietnia 2011r.)

  W dniach 15-17 kwietnia 2011 roku na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich w Gdańsku odbyły się Targi Dziedzictwa Kulinarnego, które zostały zrealizowane z inicjatywy Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
  Wydarzeniem towarzyszącym była pierwsza ogólnopolska konferencja pn. "Żywność – turystyka - edukacja. Przykłady dobrych praktyk w polskich regionach należących do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego", która odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich SA w Gdańsku.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele Zarządu Academia Europa Nostra Prezes Tomasz Studzieniecki oraz Wiceprezes Aleksandra Wołoszyk.
  Konferencja była podsumowaniem dotychczasowych działań Województw należących do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oraz przekazania dobrych praktyk w ramach funkcjonowania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w Polsce. Konferencję otworzył Bogusław Zalewski wiceprezes MTG SA w Gdańsku. Podczas konferencji odbyły się referaty plenarne, które wygłosili: Kazimierz Sumisławski, Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - "Żywność-turystyka-edukacja. Dziedzictwo Kulinarne Województwa Pomorskiego"; Dr Igor Marek Hutnikiewicz, Dyrektor Biura Jakości i Znaków Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Przewodniczący Komisji Żywności Wysokiej jakości w Związku Województw RP -"Dziedzictwo Kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla"; Kazimierz Porębski, z-ca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - "Rozwój Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na Mazowszu"; Andrzej Bobrowski, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - "Sieć Dziedzictwa Kulinarnego w Wielkopolsce”; Mariola Szachowicz, z-ca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - "Aktualne Kierunki Rozwoju Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Opolskiego na rok 2011"; Barbara Kubiec-Govender Koordynator Regionalny Sieci Dziedzictwa Świętokrzyskie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego -"Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie sposobem na promocję regionu"; przedstawiciel Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - "Rola Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w promowaniu dziedzictwa kulinarnego".
  W konferencji udział wzięli przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego, Dyrektor Agencji Rynku Rolnego OT Gdynia, Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OT Gdynia, Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; przedstawiciele szkolnictwa wyższego: Profesor Piotr Palich Akademia Morska w Gdyni, KATEDRA ORGANIZACJI USŁUG TURYSTYCZNO-HOTELARSKICH oraz Profesor Piotr Przybyłowski Akademia Morska w Gdyni WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNASTWA; Uniwersytet Gdański ZAKŁAD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM; Wyższa szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku ZAKŁAD HOTELARSTWA I GASTRONOMII oraz ZAKŁAD EKONOMIKI TURYSTYKI; przedstawiciele urzędów marszałkowskich z województwa zachodniopomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego oraz lubelskiego, przedstawiciele Pomorskiej Akademii Kulinarnej z Gdańska, członkowie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie, a także przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół zawodowych o profilu turystycznym i gastronomiczno-hotelarskim oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
  Organizowane w dniach 15-17 kwietnia 2011 roku w Gdańsku Targi Dziedzictwa Kulinarnego były okazją do poznania potraw tradycyjnych i ich receptur z możliwością ich zakupu, jak również sposobnością promocji tych produktów oraz wytyczania szlaków kulinarno-turystycznych, na których można spróbować tradycyjnych smaków naszych regionów. Zebranie w jednym miejscu członków ESRDK, poza wymianą doświadczeń i poglądów, to także możliwość do promocji jakości i szansa na budowanie świadomości konsumentów w zakresie żywienia.
Przedsięwzięcie odbyło się jednocześnie z 14. Gdańskimi Targami Turystycznymi. Targi i Konferencja były współfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego w ramach Planu działania na lata 2010-2011.


Odwiedzin na stronie