Spotkanie z Konsulem Honorowym Meksyku w Gdańsku panem Andrzejem Sucheckim.

Dnia 11 maja 2009 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku odbyło się spotkanie z Konsulem Honorowym Meksyku w Gdańsku Andrzejem Sucheckim, w którym udział wzięła przedstawicielka Stowarzyszenia Academia Europa Nostra Pani Ewelina Pawelska. Spotkanie miało formę otwartej dyskusji. Poruszono na nim tematy związane z kulturą, gospodarką i turystyką. Podczas debaty poruszano też kwestie związane ze stosunkami polsko-meksykańskimi, ujmowane zarówno
z perspektywy historycznej, jak i w odniesieniu do problemów współczesnych. W trakcie spotkania odbyła się wystawa, która nawiązywała do kontaktów polsko-meksykańskich
w latach 1918-1945.

Źródło: https://portal.wsb.pl/wwwGdansk/Gda_zyc_stud_wydarzenia.xml?event_id=4420962

Odwiedzin na stronie