Otwarcie FAKTORII w Pruszczu Gdańskim, (22 lipca 2011r.)

  Dr Tomasz Studzieniecki – na zaproszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego – w dniu 22 lipca 2011 roku weźmie udział w otwarciu Faktorii Handlowej, które odbędzie się na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego przy ul Zastawnej w Pruszczu Gdańskim.
  Idea Faktorii związana jest z promowaniem przez stowarzyszenie Academia Europa Nostra dziedzictwa bursztynowego. Wpisuje się również w koncepcje współpracy międzynarodowej i transgranicznej oraz stanowi kontynuację listu intencyjnego - dotyczącego wspólnych działań na rzecz powstania i rozwoju Europejskiego Szlaku Kulturowego „Szlak Bursztynowy” – podpisanego w dniu 11 marca 2008 roku.
  Academia Europa Nostra wspiera działania związane z kultywowaniem dziedzictwa bursztynowego również poprzez artykuły w publikacjach naukowych. Wkrótce ukaże się artykuł prezentujący dalszą współpracę w temacie działań na rzecz promocji bursztynu w publikacji naukowej Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa.

Artykuł: Szlak Bursztynowy- wydarzenia, (11.03.2008)

********

Rekonstrukcja Faktorii Osady Handlowej i szlaku bursztynowego z okresu wpływów rzymskich to wydarzenie bezprecedensowe w skali kraju, które ukazuje historyczne związki terenów dzisiejszego Pruszcza Gdańskiego z kulturą starożytnego Rzymu.
Celem inwestycji w rekonstrukcję obiektu jest upowszechnienie faktu, iż w I-V w n.e przez Pruszcz Gdański przebiegał szlak bursztynowy. Wykopaliska archeologiczne prowadzone na terenie miasta od ok. 100 lat pozwoliły stwierdzić, iż już najdawniejsi mieszkańcy terenów dzisiejszego Pruszcza mieli kontakty z Imperium Romanum.
W otwartej siedzibie Faktorii, która jest jedyną tego typu placówką w kraju, będzie można zobaczyć zrekonstruowane domostwa z tamtych czasów. Na powierzchni 1,5 ha znajdują się cztery budowle drewniane: chata Wodza, hala targowa, chata Kowla, chata Bursztyniarza. Zwiedzający Faktorię będą mogli „przenieść się” w czasy, kiedy Rzymianie przybywali po bursztyn na wybrzeże Bałtyku.
Z punktu widzenia rozwoju całego regionu realizacja projektu zwiększa atrakcyjność kulturalną i turystyczną Pomorza poprzez promocję dziedzictwa kulturowego basenu Morza Bałtyckiego.Źródło: Źródło: http://www.ckis-pruszcz.pl/mod/news/kat/faktoria/id/319/

Odwiedzin na stronie